Μύλοι Μυλοπόταμου

Η περιοχή Μύλοι είναι λαγκαδιά που ξεκινάει από την Νεράιδα. Σε όλη την διαδρομή της υπάρχει τρεχούμενο νερό, βάθρες με καταρράκτες, πλατάνια και πολύ πλούσια βλάστηση.
Στο παρελθόν το άφθονο τρεχούμενο νερό έκανε την περιοχή τόπο εκμετάλλευσης του, με την ύπαρξη εκεί μεγάλου αριθμού νερόμυλων και γεωργικής εκμετάλλευσης όπως περιβολιών, λιόφυτων  κλπ. Αυτό πρόσφερε στο Μυλοπόταμο οικονομική ευμάρεια, αυτάρκεια και πληθυσμό που αριθμούσε τα 1200 άτομα, καθιστώντας το ουσιαστικά κεφαλοχώρι.
Στης μέρες μας η περιοχή καταφέρνει και πάλι να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ανθρώπινης δραστηριότητας, για τουριστικούς λόγους αυτή τη φορά, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού της κάλους.

Μύλοι Μυλοπόταμου