Συγκατάθεση για τη χρήση cookies.

Για να λειτουργεί σωστά ο ιστότοπός μας χρησιμοποιούμε cookies. Για να λάβουμε την έγκυρη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον ιστότοπό μας και για να το τεκμηριώσουμε σωστά, χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης: CookieFirst. Αυτή η τεχνολογία παρέχεται από την Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, The Netherlands. Ιστότοπος: https://cookiefirst.com αναφέρεται ως CookieFirst.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με τον διακομιστή του CookieFirst για να μας δώσει τη δυνατότητα να λάβουμε έγκυρη συγκατάθεση από εσάς για τη χρήση ορισμένων cookies. Στη συνέχεια, το CookieFirst αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορεί να ενεργοποιεί μόνο εκείνα τα cookies στα οποία έχετε συναινέσει και να το τεκμηριώνει σωστά. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η προκαθορισμένη περίοδος αποθήκευσης ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων. Ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι αποθήκευσης, παρά τα προαναφερθέντα.

Το CookieFirst χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την CookieFirst . Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο ιστότοπός μας και το CookieFirst συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα: